Till innehåll på sidan

Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet

Proposition 2022/23:6

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-10-18
Bordlagd
2022-10-18
Hänvisad
2022-10-19
Motionstid slutar
2022-11-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet

Regeringens proposition 2022/23:6

Rapportering och utbyte av upplysningar om

Prop.

inkomster genom digitala plattformar och vissa

2022/23:6

andra ändringar i EU:s direktiv om

administrativt samarbete på direktskatteområdet

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 13 oktober 2022
Magdalena Andersson
Ida Karkiainen
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnas i huvudsak de förslag som behövs för att genom- föra rådets direktiv (EU) 2021/514 av den 22 mars 2021 om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i

Förslagspunkter (11)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:1073) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om ändring i lagen (2022:174) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.