Offentlig upphandling i informationssamhället

Proposition 1999/2000:128

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1899-01-01
Bordläggning
2000-05-30
Inlämning
2000-05-30
Hänvisning
2000-05-31
Motionstid slutar
2000-06-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1999/2000:128
Offentlig upphandling i informationssamhället

Prop.
1999/2000:128
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 29 maj 2000
Göran Persson
Bosse Ringholm
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att upphandlande enheter skall få möjlighet att
tillåta att anbud och anbudsansökningar lämnas genom elektronisk över-
föring eller på annat sätt. Regeringen föreslår också att telefonitjänster,
oavsett värde, skall omfattas av upphandlingsreglema. Vidare föreslås en
ny upphandlingsform för upphandling under tröskelvärdena, urvals-
upphandling, som innebär att alla leverantörer har rätt att ansöka om att
få lämna anbud och den upphandlande enheten bjuder in vissa av de
sökande

Förslagspunkter (2)

 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:FiU8
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.