Legitimation för vissa naprapater och kiropraktorer m.m.

Proposition 1993/94:145

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Bordläggning
1994-04-11
Inlämning
1994-04-11
Hänvisning
1994-04-12
Motionstid slutar
1994-04-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition

1993/94:145

Legitimation för vissa naprapater och kiropraktorer

m.m.

Prop.

1993/94:145

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 april 1994

Carl Bildt

Bo Könberg
(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag om att naprapater och ytterligare en
grupp kiropraktorer skall kunna få legitimation för respektive yrke.
Detta föreslås reglerat genom ändringar i lagen (1984:542) om behörig-
het att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. (behörighetslagen).
Enligt förslaget skall naprapater och kiropraktorer som har genomgått
av regeringen föreskriven utbildning för naprapater eller kiropraktorer
kunna få legitimation. Med föreskriven utbildning avses en

Förslagspunkter (2)

 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1993/94:SoU24
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.