Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning

Proposition 2018/19:48

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-03-05
Bordlagd
2019-03-05
Hänvisad
2019-03-06
Motionstid slutar
2019-03-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2018/19:48

Insolvensregister enligt 2015 års

Prop.

insolvensförordning

2018/19:48

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 februari 2019

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

2015 års insolvensförordning syftar till att ge skuldsatta företag och privatpersoner bättre möjligheter till en andra chans och till att fler typer av insolvensförfaranden ska omfattas av
EU-reglerna
än vad som gällt tidigare. För svensk del innebär det utvidgade tillämpningsområdet att även skuldsanering och
F-skuldsanering
omfattas av förordningen utöver konkurs och företagsrekonstruktion. Enligt 2015 års insolvensförordning ska medlemsstaterna upprätta nationella

Förslagspunkter (6)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skuldsaneringslagen (2016:675).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.