Till innehåll på sidan

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar under sommaren 2022

Proposition 2021/22:97

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-02-01
Bordlagd
2022-02-01
Hänvisad
2022-02-02
Motionstid slutar
2022-02-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2021/22:97

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för

Prop.

19–23-åringar
under sommaren 2022

2021/22:97

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 januari 2022

Magdalena Andersson

Mikael Damberg (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en tillfällig förstärkning av nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Förstärkningen av nedsättningen innebär att för ersättning som utges under juni, juli och augusti 2022 ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2022 och tillämpas på ersättning som utges under perioden 1
juni–31
augusti 2022.

1

Prop.

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2021:55) om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 år.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU21
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.