Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna

Proposition 2021/22:232

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-04-19
Bordlagd
2022-04-19
Hänvisad
2022-04-20
Motionstid slutar
2022-05-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2021/22:232

Ett modernt offentligt belöningssystem och de

Prop.

allmänna flaggdagarna

2021/22:232

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 april 2022

Magdalena Andersson

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås riktlinjer för ett nytt centralt och modernt system för offentlig belöning. Det nya centrala belöningssystemet ska ha som sin huvudsakliga uppgift att uppmärksamma och belöna förtjänstfulla insatser som är av stor betydelse för samhället och som går utöver det som kan förväntas av en person inom det område där personen verkar. Det handlar om insatser som är av sådant slag att de bör belönas på en nationell nivå med en av Sveriges

Förslagspunkter (7)

 1. Riksdagen godkänner de riktlinjer som regeringen föreslår om ett nytt centralt system för offentlig belöning (avsnitt 3.1).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU39
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen godkänner de riktlinjer som regeringen föreslår om principer för belöning inom det offentliga belöningssystemet (avsnitt 3.2).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU39
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen godkänner de riktlinjer som regeringen föreslår om nominering till belöning inom det offentliga belöningssystemet (avsnitt 3.3).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU39
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen godkänner de riktlinjer som regeringen föreslår om beredning av belöningsärenden i det offentliga belöningssystemet (avsnitt 3.4).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU39
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Riksdagen godkänner de riktlinjer som regeringen föreslår om beslut om utmärkelser i det offentliga belöningssystemet (avsnitt 3.5).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU39
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att dagen för val till Europaparlamentet ska vara allmän flaggdag (avsnitt 4.1).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU39
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 7. Riksdagen godkänner de riktlinjer som regeringen föreslår om att de allmänna flaggdagarna med koppling till kungahuset ska bli färre (avsnitt 4.2).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU39
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.