En ny riksbankslag

Proposition 2021/22:41

Propositionen är avslutad

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-11-02
Bordlagd
2021-11-04
Hänvisad
2021-11-09
Motionstid slutar
2022-10-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

En ny riksbankslag

Regeringens proposition 2021/22:41

En ny riksbankslag

Prop.

2021/22:41

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 28 oktober 2021
Stefan Löfven
Åsa Lindhagen
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Riksbanken är Sveriges centralbank. Det är Riksbanken som ser till att pengar behåller sitt värde över tid och att betalningar kan göras säkert och effektivt. Det är dessutom Riksbanken som ger ut sedlar och mynt i svenska kronor.
Den nuvarande riksbankslagen trädde i kraft den 1 januari 1989. Sedan dess har det
ekonomisk-politiska
landskapet förändrats betydligt, bl.a. avseende den svenska växelkursregimen, de finansiella marknadernas avreglering och internationalisering och det svenska
EU-medlemskapet.

Förslagspunkter (21)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i regeringsformen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU15
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om Sveriges riksbank.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU8
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1982:1161) om vissa äldre sedlar.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:1515) om äldre sedlar på tiotusen kronor.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:168) om vissa äldre sedlar.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:1404) om valutapolitik.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:864) om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i budgetlagen (2011:203).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2012:674) om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU8
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 17
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU8
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 19
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 20
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:1030) om vissa sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.