En ny lag om personnamn

Proposition 2015/16:180

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-06-21
Bordlagd
2016-06-21
Hänvisad
2016-06-22
Motionstid slutar
2016-09-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2015/16:180

En ny lag om personnamn

Prop.

2015/16:180
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 juni 2016
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslår regeringen en ny lag om personnamn. Personnamn är en viktig och naturlig del av vårt samhälle. Ett namn är
något som ger individen en identitet och en möjlighet att visa samhörighet med en viss familj och släkt. Personnamn bidrar även till att skapa vår gemensamma identitet. Lagregleringen av personnamn fyller alltså en betydelsefull funktion och det är angeläget att den utvecklas i takt med samhället i övrigt.
Förslagen i propositionen syftar till att stärka enskildas möjligheter att själva välja

Förslagspunkter (5)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om personnamn.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i firmalagen (1974:156).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.