En ny lag om företagsrekonstruktion

Proposition 2021/22:215

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-04-05
Bordlagd
2022-04-05
Hänvisad
2022-04-06
Motionstid slutar
2022-04-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

En ny lag om företagsrekonstruktion

Regeringens proposition 2021/22:215

En ny lag om företagsrekonstruktion

Prop.

2021/22:215

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 31 mars 2022

Magdalena Andersson

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det är viktigt att företag som i grunden är livskraftiga, men som har drabbats av ekonomiska svårigheter, kan få hjälp att rekonstruera sin verk- samhet innan krisen har blivit så djup att en konkurs är oundviklig. För att få till stånd ett mer effektivt och ändamålsenligt rekonstruktionsförfarande föreslår regeringen en ny lag om företagsrekonstruktion.

Regeringen föreslår att inte bara en ekonomisk uppgörelse, utan även de andra åtgärder som behövs för

Förslagspunkter (38)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om företagsrekonstruktion.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i föräldrabalken.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i äktenskapsbalken.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ärvdabalken.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1934:68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i preskriptionslagen (1981:130).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i köplagen (1990:931).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 20
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 26
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 27
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 28
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 29
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 30
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 31
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 32
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 33
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 34
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 35
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skuldsaneringslagen (2016:675).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 36
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 37
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 38
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om Sveriges riksbank.
  Behandlas i
  Civilutskottet,Konstitutionsutskottet
  Utskottets förslag
  Bifall,Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall,Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.