En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet

Proposition 2006/07:63

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Försvarsdepartementet
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning
2007-03-08
Inlämning
2007-03-12
Bordläggning
2007-03-12
Registrering
2007-03-12
Hänvisning
2007-03-13
Motionstid slutar
2007-03-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

2006/07:63

råd

men.

försvarsunderrättelseverksamhet

svarsunderrättelseverksamhetens inriktning.

regeringen

ten.

stämmer.

försvarsunderrättelseverksamhet.

telseverksamhet

sisk

gångsbalken.

ternationella

kommunikation

delse.

inte

mål.

mål,

telseverksamhet.

(1980:100)

år.

krishanteringen.

hällets

stem.

försvarsunderrättelseverksamhetens

la

brottsförebyggande

rättelseverksamhet.

fortsatt

ten.

skall

mål.

ten

dande

ter.

svarsutskott.

spaning.

ternas

med

tjänster.

till

telekommunikationer.

portionalitetsprincipen.

vändiga.

ingsförmåga.

verksamheten

243)

och

ganisation.

traditionella.

tiska

telseverksamhet

Förslagspunkter (2)

 • 0
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2006/07:FöU10
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 0.1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:FöU15
  Utskottets förslag
  Delvis bifall, Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (3)

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.