Det nya försvaret

Proposition 1999/2000:30

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Försvarsdepartementet
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning
1999-11-25
Bordläggning
1999-11-25
Hänvisning
1999-11-26
Motionstid slutar
1999-12-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1999/2000:30
Det nya försvaret
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 18 november 1999
Ingela Thalén
Björn von Sydow
(F örsvarsdepartementet)

Prop.
1999/2000:30
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen är en uppföljning av det inriktningsbeslut som riksdagen
fattade våren 1999 och innehåller förslag till genomgripande förändringar
av främst det militära försvaret. Regeringen beskriver huvuddragen i den
säkerhetspolitiska utvecklingen under år 1999 och bedömer att den
grundläggande positiva säkerhetspolitiska situationen i Sveriges
närområde kvarstår, även om också osäkerheten om Rysslands politiska
utveckling kvarstår. Det senaste årets utveckling på Balkan och särskilt i
Kosovo har enligt regeringen medfört

Förslagspunkter (48)

 • 1
  att riksdagen godkänner regeringens förslag i fråga om Försvarsmaktens operativa förmåga (avsnitt 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 och 5.2.6)
  Behandlas i
 • 1
  att riksdagen godkänner regeringens förslag i fråga om Försvarsmaktens operativa förmåga (avsnitt 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 och 5.2.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  att riksdagen godkänner regeringens förslag till inriktning av Försvarsmaktens framtida insatsorganisation (avsnitt 5.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  att riksdagen godkänner regeringens förslag till inriktning av Försvarsmaktens framtida insatsorganisation (avsnitt 5.3)
  Behandlas i
 • 3
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Livgardesbrigaden i Upplands-Bro, Värmlandsbrigaden i Kristinehamn, Smålandsbrigaden i Eksjö, Hallandsbrigaden i Halmstad, Dalabrigaden i Falun, Ångermanlandsbrigaden i Sollefteå och Skånska dragonbrigaden i Hässleholm (avsnitt 5.4)
  Behandlas i
 • 3
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Livgardesbrigaden i Upplands-Bro, Värmlandsbrigaden i Kristinehamn, Smålandsbrigaden i Eksjö, Hallandsbrigaden i Halmstad, Dalabrigaden i Falun, Ångermanlandsbrigaden i Sollefteå och Skånska dragonbrigaden i Hässleholm (avsnitt 5.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 4
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Wendes artilleriregemente i Hässleholm, Gotlands artilleriregemente på Gotland och Norrlands artilleriregemente i Boden (avsnitt 5.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 4
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Wendes artilleriregemente i Hässleholm, Gotlands artilleriregemente på Gotland och Norrlands artilleriregemente i Boden (avsnitt 5.4)
  Behandlas i
 • 5
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Gotlands luftvärnskår på Gotland, Roslagens luftvärnskår i Norrtälje och Norrlands luftvärnskår i Boden (avsnitt 5.4)
  Behandlas i
 • 5
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Gotlands luftvärnskår på Gotland, Roslagens luftvärnskår i Norrtälje och Norrlands luftvärnskår i Boden (avsnitt 5.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 6
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Norrlands signalkår i Boden (avsnitt 5.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 6
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Norrlands signalkår i Boden (avsnitt 5.4)
  Behandlas i
 • 7
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Norrlands ingenjörkår i Boden (avsnitt 5.4)
  Behandlas i
 • 7
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Norrlands ingenjörkår i Boden (avsnitt 5.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 8
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Norrlands trängkår i Sollefteå (avsnitt 5.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 8
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Norrlands trängkår i Sollefteå (avsnitt 5.4)
  Behandlas i
 • 9
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Livgardets dragoner i Stockholm och Lapplands jägarregemente i Kiruna (avsnitt 5.4)
  Behandlas i
 • 9
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Livgardets dragoner i Stockholm och Lapplands jägarregemente i Kiruna (avsnitt 5.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 10
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Karlskrona kustartilleriregemente med Andra kustartilleribrigaden i Karlskrona och Gotlands kustartilleriregemente på Gotland (avsnitt 5.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 10
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Karlskrona kustartilleriregemente med Andra kustartilleribrigaden i Karlskrona och Gotlands kustartilleriregemente på Gotland (avsnitt 5.4)
  Behandlas i
 • 11
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Norrlands helikopterbataljon i Boden och Göta helikopterbataljon i Ronneby (avsnitt 5.4)
  Behandlas i
 • 11
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Norrlands helikopterbataljon i Boden och Göta helikopterbataljon i Ronneby (avsnitt 5.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 12
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Skånska flygflottiljen i Ängelholm (avsnitt 5.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 12
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Skånska flygflottiljen i Ängelholm (avsnitt 5.4)
  Behandlas i
 • 13
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Armécentrum i Enköping, Marincentrum i Haninge och Flygvapencentrum i Uppsala (avsnitt 5.4)
  Behandlas i
 • 13
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Armécentrum i Enköping, Marincentrum i Haninge och Flygvapencentrum i Uppsala (avsnitt 5.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 14
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Södra militärområdesstaben i Kristianstad, Mellersta militärområdesstaben i Strängnäs, Norra militäromsådesstaben i Boden, Södra arméfördelningen i Kristianstad, Östra arméfördelningen i Strängnäs och Norra arméfördelningen i Boden samt Gotlands militärkommando på Gotland (avsnitt 5.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 14
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Södra militärområdesstaben i Kristianstad, Mellersta militärområdesstaben i Strängnäs, Norra militäromsådesstaben i Boden, Södra arméfördelningen i Kristianstad, Östra arméfördelningen i Strängnäs och Norra arméfördelningen i Boden samt Gotlands militärkommando på Gotland (avsnitt 5.4)
  Behandlas i
 • 15
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned försvarsområdesstaberna i Hässleholm, Eksjö, Halmstad, Karlskrona, Göteborg, Strängnäs, Upplands-Bro, Enköping, Örebro, Kristinehamn, Falun, Sollefteå, Umeå och Boden (avsnitt 5.4)
  Behandlas i
 • 15
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned försvarsområdesstaberna i Hässleholm, Eksjö, Halmstad, Karlskrona, Göteborg, Strängnäs, Upplands-Bro, Enköping, Örebro, Kristinehamn, Falun, Sollefteå, Umeå och Boden (avsnitt 5.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 16
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Västkustens marinkommando i Göteborg, Sydkustens marinkommando i Karlskrona, Ostkustens marinkommando i Haninge och Norrlandskustens marinkommando i Härnösand samt Södra flygkommandot i Ängelholm, Mellersta flygkommandot i Upplands-Bro och Norra flygkommandot i Luleå (avsnitt 5.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 16
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Västkustens marinkommando i Göteborg, Sydkustens marinkommando i Karlskrona, Ostkustens marinkommando i Haninge och Norrlandskustens marinkommando i Härnösand samt Södra flygkommandot i Ängelholm, Mellersta flygkommandot i Upplands-Bro och Norra flygkommandot i Luleå (avsnitt 5.4)
  Behandlas i
 • 17
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att omlokalisera Försvarets internationella kommando från Södertälje till Upplands-Bro (avsnitt 5.4)
  Behandlas i
 • 17
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att omlokalisera Försvarets internationella kommando från Södertälje till Upplands-Bro (avsnitt 5.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 18
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att inrätta en operativ insatsledning i Upplands-Bro samt militärdistriktsstaber i Göteborg, Gotland, Strängnäs och Boden (avsnitt 5.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 18
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att inrätta en operativ insatsledning i Upplands-Bro samt militärdistriktsstaber i Göteborg, Gotland, Strängnäs och Boden (avsnitt 5.4)
  Behandlas i
 • 19
  att riksdagen godkänner regeringens förslag till omfattning av Försvarsmaktens grundorganisation och lokalisering av däri ingående organisationsenheter (avsnitt 5.4)
  Behandlas i
 • 19
  att riksdagen godkänner regeringens förslag till omfattning av Försvarsmaktens grundorganisation och lokalisering av däri ingående organisationsenheter (avsnitt 5.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 20
  att riksdagen godkänner regeringens förslag till inriktning av Försvarsmaktens anskaffning av materiel och anslagsfinansierade anläggningar samt inriktning av forskning och teknikutveckling (avsnitt 5.5.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 20
  att riksdagen godkänner regeringens förslag till inriktning av Försvarsmaktens anskaffning av materiel och anslagsfinansierade anläggningar samt inriktning av forskning och teknikutveckling (avsnitt 5.5.2)
  Behandlas i
 • 21
  att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta att sälja mark, anläggningar och lokaler som förvaltas av Fortifikationsverket och som skall avvecklas till följd av riksdagens beslut om reduceringar av Försvarsmaktens krigs- och grundorganisation även när värdet av egendomen överstiger 50 miljoner kronor (avsnitt 5.6)
  Behandlas i
 • 21
  att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta att sälja mark, anläggningar och lokaler som förvaltas av Fortifikationsverket och som skall avvecklas till följd av riksdagens beslut om reduceringar av Försvarsmaktens krigs- och grundorganisation även när värdet av egendomen överstiger 50 miljoner kronor (avsnitt 5.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 22
  att riksdagen bemyndigar regeringen att vid utgången av respektive upplåtelsetid sätta ned statskapitalet med högst det bokförda värdet på sådan egendom som skall avvecklas (avsnitt 5.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 22
  att riksdagen bemyndigar regeringen att vid utgången av respektive upplåtelsetid sätta ned statskapitalet med högst det bokförda värdet på sådan egendom som skall avvecklas (avsnitt 5.6)
  Behandlas i
 • 23
  att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta att Fortifikationsverket skall få avräkna de kostnader som uppstår som en följd av avvecklingen från de samlade intäkterna från försäljningen av den egendom som skall avvecklas, med undantag av kostnader för den miljösanering som Försvarsmakten enligt miljöskyddslagen (1969:387) skall genomföra (avsnitt 5.6)
  Behandlas i
 • 23
  att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta att Fortifikationsverket skall få avräkna de kostnader som uppstår som en följd av avvecklingen från de samlade intäkterna från försäljningen av den egendom som skall avvecklas, med undantag av kostnader för den miljösanering som Försvarsmakten enligt miljöskyddslagen (1969:387) skall genomföra (avsnitt 5.6)
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 24
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att Civilbefälhavaren i Södra civilområdet, Civilbefälhavaren i Mellersta civilområdet och Civilbefälhavaren i Norra civilområdet läggs ned den 31 december 2000 (avsnitt 8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 1999/2000:FöU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 24
  att riksdagen godkänner regeringens förslag att Civilbefälhavaren i Södra civilområdet, Civilbefälhavaren i Mellersta civilområdet och Civilbefälhavaren i Norra civilområdet läggs ned den 31 december 2000 (avsnitt 8.2).
  Behandlas i

Följdmotioner (68)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.