Till innehåll på sidan

Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Areella näringar,
23
landsbygd och
livsmedel
PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 23
Förslag till statsbudget för 2011
Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

9

2

Areella näringar, landsbygd och livsmedel..........................................................

13

2.1

Omfattning............................................................................................

13

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

15

2.3

Skatteutgifter.........................................................................................

16

2.4

Resultatredovisning

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.