Ändringar i djurskyddslagen

Proposition 2013/14:41

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Landsbygdsdepartementet
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Registrering
2013-11-12
Inlämning
2013-11-12
Bordläggning
2013-11-12
Hänvisning
2013-11-13
Motionstid slutar
2013-11-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2013/14:41

Ändringar i djurskyddslagen

Prop.

2013/14:41

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 november 2013

Fredrik Reinfeldt

Eskil Erlandsson

(Landsbygdsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det i djurskyddslagen (1988:534) införs ett förbud mot att genomföra sexuella handlingar med djur.

Förbudet straffbeläggs i en ny bestämmelse i djurskyddslagen. För straffbarhet ska enligt förslaget krävas att brottet har begåtts uppsåtligen. Påföljden föreslås vara böter eller fängelse i högst två år.

Överträdelser av förbudet ska kunna leda till djurförbud eller till att länsstyrelsen omhändertar djuren.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2014.

I

Förslagspunkter (1)

 • 0
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (3)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.