Till innehåll på sidan

Vita jobb för att säkerställa arbetstagarnas rättigheter

Motion 2013/14:Fi252 av Tomas Nilsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-03
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett nationellt införande av vita jobb-modellen.

Motivering

Lagen om offentlig upphandling (LOU) menar att upphandlaren bör beakta miljö och sociala hänsyn. Dessvärre så är Sverige ett av de länder inom den europeiska unionen (EU) som inte lyckats med att just ta hänsyn till arbetstagarnas villkor, för rimligtvis så borde ”sociala hänsyn” innebära att man tar hänsyn till hur ett företag är uppbyggt, om det finns försäkringar för de anställda, samt om man har kollektivavtalsliknande löner?

I Sverige är det upp till arbetsmarknadens parter att lösa lönebildningen och så har det sett ut sedan Saltsjöbadsavtalet slöts 1938. Denna modell är grunden till att man i Sverige har kunnat ta tillvara på arbetstagarnas rättigheter. Trots denna modell så är vi ett av de länder som inte lyckats med att beakta miljö och social hänsyn. I rapporten ”Upphandling och arbete i EU” (Sieps 2010:3) tydliggörs dessvärre detta. Genom att inte ställa rätt kvalitetskrav vid offentlig upphandling så bidrar den offentliga sektorn till social dumpning. Det är inte acceptabelt.

Svart arbetskraft omsätter enligt Skatteverket omkring 66 miljarder om året. En stor andel av de gigantiska summorna som utgörs av svartjobb finansieras i dag med skattemedel via offentlig upphandling. Det leder till svåra konsekvenser. Seriösa företag blir utkonkurrerade, samhället förlorar stora skatteinkomster, löner och anställningsvillkor försämras samtidigt som fler och fler tvingas till ekonomisk brottslighet. Det kan vi inte acceptera! Vi bör därför i högre utsträckning än idag nyttja de möjligheter som LoU ger att vid upphandling beakta miljö och sociala hänsyn. Vita jobb-modellen har utarbetats i samarbete mellan kommuner och fackföreningar som särskilt drabbas av svartarbete vid offentlig upphandling. Den har justerats med hänsyn till senare domar i EU-domstolen och bedöms vara en bra modell att arbeta utifrån.

Stockholm den 30 september 2013

Tomas Nilsson (S)

Leif Pettersson (S)

Sven-Erik Bucht (S)

Maria Stenberg (S)

Karin Åström (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett nationellt införande av vita jobb-modellen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.