Till innehåll på sidan

Vissa frågor om statens roll som ledare i digitaliseringen av svensk allmän förvaltning

Motion 2021/22:2228 av Erik Ottoson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör ta en ledande roll i att ta fram och besluta om digitala standarder för digitaliseringen av såväl kommunal som statlig förvaltning och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjliga samfinansieringslösningar mellan den kommunala sektorn och staten för framtagandet av digitala standarder i såväl kommunal som statlig förvaltning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Såväl den svenska statsförvaltningen som kommunala och regionala förvaltningar har ett ständigt behov av att utvecklas och effektiviseras. Digitaliseringen erbjuder många fördelar i detta arbete som måste tas tillvara av våra myndigheter på ett klokt sätt. När personal kan lösgöras från arbetsuppgifter som automatiseras, helt eller delvis, kan deras kompetens bättre användas till andra mer kvalificerade arbetsuppgifter som skapar ett mervärde för samhället och allmänheten.

För att digitaliseringen ska kunna användas på bästa sätt krävs en välfungerande digital infrastruktur inom välfärden. För att uppnå en fungerande digital infrastruktur krävs i sin tur bland annat gemensamma och öppna standarder så att olika system kan kommunicera med varandra, och så att information från de olika systemen kan bear­betas.

Användning av standarder är viktigt för att kunna dela och utbyta data på̊ ett säkert och effektivt sätt och kan bidra till en bättre interoperabilitet. Bland annat Riks­revisionen har tidigare pekat på att Sverige behöver system som bygger på just denna gemensamma grund för att vi ska få en effektivare e-förvaltning. Det är helt centralt för att kunna förstärka kvaliteten inom offentlig sektor och samtidigt möjliggöra för samhället att skörda frukten av en ökad digitalisering. Samordnad användning av standarder gör det även lättare att skala upp digital innovation.

Välfärdskommissionen har uppmärksammat digitaliseringens betydelse för den framtida utvecklingen av välfärdstjänster. Men det är inte bara inom välfärden som digitaliseringen kan underlätta framtiden utan i stort sett samtliga nivåer och sektorer i samhället kommer förbättras och effektiviseras till följd av en ökad grad av digital­isering och smarta lösningar. Det är därför viktigt att den avsiktsförklaring som gjorts mellan regeringen och SKR snabbt utvecklas från avsikt till en utarbetad strategi med tillhörande handlingsplan. Det är grundläggande att staten i samråd med kommun­sektorn och privata organisationer beslutar om standarder. Vid oenighet bör staten ensidigt fatta besluten i syfte att driva på den digitala utvecklingen.

Den digitala utvecklingen kommer att kräva betydande investeringar såväl i infrastruktur som i nya digitala lösningar.  Här är det motiverat att hitta sam­finansieringslösningar mellan stat och kommunsektorn. Om staten tar ledarrollen i ett samarbete med den kommunala sektorn i att ta fram och besluta om standarder så blir ribban låg för regioner och kommuner att medverka, men det blir dyrt att stå utanför. Med ett statligt ledarskap blir det också enklare för privata aktörer att bidra långsiktigt och kunna ta del av statens och kommunernas gemensamma finansiering för projekt på området.

 

 

Erik Ottoson (M)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör ta en ledande roll i att ta fram och besluta om digitala standarder för digitaliseringen av såväl kommunal som statlig förvaltning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjliga samfinansieringslösningar mellan den kommunala sektorn och staten för framtagandet av digitala standarder i såväl kommunal som statlig förvaltning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.