Vindkraft

Motion 2021/22:3584 av Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-05
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att närboende som ska få vindkraftsanläggningar bredvid sig ska ha ett avgörande inflytande om en anläggning ska byggas eller inte, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

När en vindkraftspark byggs på land – eller havsbaserat – så påverkas de som bor eller driver företag i närheten av vindkraftsparkerna väsentligt. Många menar att vindkraften stör de boende och att deras livsmiljö försämras väsentligt. Det betyder också att de närboende ska ha ett avgörande inflytande i frågan om man vill ha vindkraft eller inte bredvid sig. Idag sker det dialoger, men närboende upplever att deras synpunkter inte beaktas i tillräckligt stor utsträckning. Det kommunala vetot ger idag ett visst skydd, men frågan är om det är tillräckligt.

Skyddet av de närboendes livsmiljö borde stärkas och riksdagen bör uppmana regeringen att säkerställa att närboende som ska få vindkraftsanläggningar bredvid sig ska ha ett avgörande inflytande om en anläggning ska byggas eller inte.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att närboende som ska få vindkraftsanläggningar bredvid sig ska ha ett avgörande inflytande om en anläggning ska byggas eller inte, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU28
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.