Villkor för kulturarbetare

Motion 2022/23:472 av Mattias Jonsson och Dzenan Cisija (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-18
Granskad
2022-11-18
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tryggheten bör stärkas för konstnärer och kulturarbetare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Socialdemokraternas kultursyn utgår från att kulturarbetarna ska få en skälig ersättning för sitt arbete. Så är det inte överallt idag. De nuvarande ersättnings- och stödnivåerna gör att det fria kulturlivet påverkas negativt. I förlängningen kommer det att gå ut över kulturutbudet och de fria kulturarbetarnas möjligheter att livnära sig på sin konst.

Den statliga utredningen Konstnär – oavsett villkor? gör en grundläggande analys av konstnärernas situation och konstaterar bland annat att konstnärer har oregelbundna inkomster som kommer från många olika håll och kan vara av olika slag, t.ex. inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. De många olika inkomstkällorna har som ett resultat att det är mycket svårt att veta hur stor ersättningen kan bli från socialförsäk­ringsförmåner som är baserade på den sjukpenninggrundade inkomsten.

Kulturarbetarna som grupp nyttjar de olika förmånerna i socialförsäkringssystemet i mycket lägre grad än övriga befolkningen, trots att de har en lägre inkomst. Kultur­arbetarna har i mindre grad kollektivavtalad tjänstepension. Det betyder också att kulturarbetarna riskerar mycket låga pensioner. Goda och hållbara villkor för kulturarbe­tarna är en viktig del av välfärdspolitiken och en förutsättning för ett rikt och mång­facetterat kulturliv av hög kvalitet.

Vi vill att socialförsäkringssystemet ska vara tryggt för alla, inklusive konstnärer. Den socialdemokratiska regeringen tillsatte en utredning för att se över reglerna för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Syftet med översynen är att få till ett mer modernt system för ökad trygghet och förutsägbarhet samt stärkt kvalitet i handläggningen. Vår förhoppning är att utredningen får fortsätta sitt arbete och återkomma med förslag under våren 2023.

 

 

Mattias Jonsson (S)

Dzenan Cisija (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tryggheten bör stärkas för konstnärer och kulturarbetare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.