Till innehåll på sidan

Vi tryggar välfärden – Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2020

Motion 2019/20:2682 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2019/20:2682

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Vi tryggar välfärden – Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2020

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Inledning

2 Sammanfattning och finansiering

3 Fördelningspolitisk analys

4 Kommunernas ekonomi

4.1 Kommuner i kris

4.2 Sverigedemokraterna hade rätt

4.3 Stöd till kommunerna

4.4 Välfärd och medborgarskap

5 Sjukvård och omsorg

5.1 Ett vårdsystem med allt sämre tillgänglighet

5.2 Höjda ambitioner – kortare köer

5.3 Psykisk ohälsa

5.4 Tandvårdsreform

5.5 En miljard till Sveriges äldreomsorg

5.6 Medborgarskapets betydelse för vård i Sverige

6 Lag och ordning

6.1 En av statens kärnuppgifter

6.2 Mer resurser till Polismyndigheten

6.3 Sveriges

Yrkanden (7)

 1. Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget till följd av tekniska justeringar till 1 392 miljarder kronor för 2020 och 1 443 miljarder kronor för 2021 enligt vad som föreslås i motionen (avsnitt 21.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen godkänner beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2020 enligt vad som anförs i motionen (avsnitt 21.8) samt ställer sig bakom att regeringen ska återkomma med lagförslag i överensstämmelse med denna beräkning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen godkänner den preliminära beräkningen av inkomster i statens budget för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete enligt vad som föreslås i motionen (avsnitt 21.9).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2020 enligt vad som föreslås i motionen (avsnitt 21.6).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen godkänner beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget för 2020 enligt vad som föreslås i motionen (avsnitt 21.4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete enligt vad som föreslås i motionen (avsnitt 21.7).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.