Till innehåll på sidan

Vättern en viktig friskvattentäkt

Motion 2020/21:101 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-15
Granskad
2020-09-16
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i särskild ordning bör ta helhetsansvar för Vättern så att den kan säkras som friskvattentäkt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vättern är en viktig dricksvattentäkt. Den har direkt påverkan för ca 300 000 människor runt omkring Vättern och ännu fler berörs om Linköping och Norrköping inkluderas. Det har stor betydelse hur vi förvaltar den naturresurs som Vättern är.

På 1950-talet var Vättern en grumlig sjö med stor negativ miljöpåverkan. Genom arbete bland annat i vattenvårdsförbund med intressenter kring sjön så har vattnets kva­litet förbättrats. Vättern är idag en sjö med klart vatten och gott om röding, öring, harr med flera fiskarter.

Men det finns ständigt utmaningar genom utvecklingen inom olika verksamheter runt Vättern som medför risker som måste hanteras. Användning av exempelvis kemi­kalier måste förändras så att miljögifter undviks och hållbara alternativ utvecklas.

Det gör att ansvariga myndigheter behöver öka takten i arbetet i syfte att säkra Vättern som dricksvattentäkt. Länsstyrelserna är en viktig del av den statliga organisa­tionen och har att döma av skilda intressen. Regeringen bör därför i särskild ordning ta helhetsansvar för Vättern så att den säkras som friskvattentäkt.

 

 

Acko Ankarberg Johansson (KD)

Andreas Carlson (KD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i särskild ordning bör ta helhetsansvar för Vättern så att den kan säkras som friskvattentäkt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.