Västmanland som pilotlän för gårdsförsäljning

Motion 2017/18:2923 av Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker bör tillåtas och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra Västmanland till ett pilotlän för gårdsförsäljning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bryggeritraditionen har en lång kulturell bakgrund i Sverige. Redan på 1600-talet inrättades bryggeriskrået och produktionen var småskalig och lokal. Sedan dess har den småskaliga bryggerikulturen nästan dött ut till förmån för den mer storskaliga och industrialiserade processen. Under de senaste åren har dock småskalig produktion blivit mer trendigt och det är glädjande att se hur småskaligheten och mikrobryggerierna återigen växer fram i Sverige.

Dryckeskulturen i Sverige har ändrats genom historien och i dag ser produktionen och kulturen av alkoholhaltiga drycker helt annorlunda ut än tidigare. I dag odlar och producerar vi vin igen och de småskaliga mikrobryggerierna växer fram runt om i landet. Detta bidrar till kunskap om och intresse för dryckeskultur samt fler företag i Sverige. Sverige har inte haft den gårdsturism kopplad till mat och dryck som är vanlig i andra delar av världen, men har de bästa förutsättningar för att etablera den typen av turism. Besöksnäringen i Sverige växer, men skulle kunna utvecklas än mer. Att koppla samman produktion med turism är en möjlighet och tillgång för inte minst svensk landsbygd.

Tyvärr behandlar vi dryckesproducenter styvmoderligt i Sverige och det finns en rädsla för att släppa på Systembolagets monopol på försäljning av alkoholhaltiga drycker. Att genomföra små lättnader i dagens mycket snäva reglerna om gårds­försäljning skulle gynna turismen och Sveriges företagare. Att tillåta gårdsförsäljning kommer inte göra svensken försupen utan snarare öka kunskapen om alkohol och dryck.

Genom att börja i mindre skala och testa gårdsförsäljning i ett län skulle staten kunna övervaka och utvärdera gårdsförsäljningens konsekvenser i samhället. Ett län som ligger mitt i Sverige och är relativt litet är Västmanland och det skulle kunna vara ett bra län att genomföra en pilotstudie på. Västmanland har i dagsläget redan flera etablerade mikrobryggerier vars produkter redan finns i Systembolagets sortiment. Länet har i dag inga vingårdar även om förutsättningarna för vinproduktion finns. Då etablerade bryggerier redan finns sedan länge, skulle processen med att introducera Västmanland som pilotlän för gårdsförsäljning vara enkel och relativt snabb. Detta skulle bidra till såväl ökad turism som näringslivsutveckling.

 

 

Åsa Coenraads (M)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker bör tillåtas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra Västmanland till ett pilotlän för gårdsförsäljning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.