Uttjänta fordon

Motion 2018/19:1304 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-28
Granskad
2018-11-28
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka incitamenten för att återvinna uttjänta fordon och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år överges tusentals bilar. Inte sällan ute i naturen, vilket orsakar risker ur både miljö- och säkerhetssynpunkt. Oansvariga eller resurssvaga bilägare bemödar sig inte om eller har inte resurser att frakta bort sina uttjänta bilar utan lämnar dem på en parkering, i ett dike eller på någon annan enslig plats. Det viktiga producentansvaret tycks inte ha tillräcklig effekt eftersom skrotbilar dumpas allt oftare. När varken bilägare eller producenter tar ansvar för uttjänta bilar hamnar det ansvaret hos kommunerna som får lägga resurser på hanteringen av dumpade skrotbilar. Lägg därtill att incitamenten att behålla och laga väl fungerande äldre bilar är små när reservdelar och bilens kostnader är dyrare än bilens totala värde, vilket också leder till fler skrotbilar än nödvändigt.

För att begränsa den skadeverkan som dumpade skrotbilar kan ha för människor, djur, miljö och ekosystem och för att problemet utgör en, i vissa fall avsevärd, belastning på kommunernas redan ansträngda resurser behöver detta problem adresseras och incitamenten för att återvinna uttjänta fordon öka.

 

 

Ida Karkiainen (S)

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Emilia Töyrä (S)

Linus Sköld (S)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka incitamenten för att återvinna uttjänta fordon och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.