Utred ett tjänstemannaansvar

Motion 2017/18:3225 av Michael Svensson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-05
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ett modernt tjänstemannaansvar kan se ut och vilka sanktioner som kan kopplas till detta ansvar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Vi har en så kallad oförvitlig tjänstemannakår i Sverige. Tjänstemannakåren ska vara neutral och följa politikens intentioner och beslut. Idag växer antalet tjänstemän samtidigt som antalet politiker blir färre, både i statlig och kommunal tjänst. Samhället blir allt mer komplext och tjänstemännen får oftast ett naturligt övertag över politiken. Om ett beslut blir felaktigt eller leder till negativa konsekvenser så uppmärksammas politikerna direkt. Men det tas även många beslut på tjänstemannanivå, som leder fel, som gör att medborgare kommer i kläm eller åsamkar kommun eller stat negativa konsekvenser och/eller kostnader.

Av denna anledning vill jag att det utreds hur ett modernt tjänstemannaansvar kan se ut och vilka sanktioner som kan kopplas till detta.

 

 

Michael Svensson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ett modernt tjänstemannaansvar kan se ut och vilka sanktioner som kan kopplas till detta ansvar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.