Utökning av kvacksalverilagen

Motion 2013/14:So297 av Anna Steele (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-01
Numrering
2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en vidgning av den del av patientsäkerhetslagen som brukar kallas kvacksalverilagen.

Motivering

Sedan 1960 har vi en lagstiftning mot den som utan legitimation mot ersättning undersöker någon annans hälsotillstånd eller behandlar sjukdomar. Denna bestämmelse utgör numera en del av patientsäkerhetslagen, 5 kap., som innehåller en lista över tillstånd som är förbjudna att behandla: sjukdomar enligt smittskyddslagen, cancer och andra elakartade tumörer, diabetes, epilepsi samt sjukdomar och komplikationer i samband med graviditet. Det är också förbjudet att pröva ut kontaktlinser utan legitimation, liksom att undersöka och behandla barn under åtta år. Denna lag brukar i dagligt tal kallas kvacksalverilagen.

Ganska snart efter lagens tillkomst började krav resas att psykiska tillstånd också borde täckas av den. Många motioner har väckts i riksdagen om en vidgning av lagen men avslagits. Det hindrar mig inte att också i år väcka motion i detta ämne. Frågan måste någon gång komma upp på bordet för att människor inte ska utsättas för risker.

Själva grundbulten för den moderna medicinen är att bara använda metoder som har bevisats vetenskapligt och bygger på beprövad erfarenhet. Läkemedelslagstiftningen har skärpts och höga krav ställs inte minst på läkemedel som används för psykiska sjukdomar av olika slag. Dessa läkemedel får bara förskrivas av läkare och numera är uppföljningen av hur läkemedlen används intensifierad. Allt för att människor inte ska komma till skada.

Det är därför anmärkningsvärt att i dag vem som helst efter några dagars utbildning kan kalla sig för certifierad, auktoriserad eller licensierad terapeut, ibland med speciell inriktning mot psykisk ohälsa eller sorgeterapi. En hel flora av kommersiella institut och kliniker har växt fram med ett utbud av terapier och kurer som inte är grundade på vetenskap och som inte utövas av personer med hälso- och sjukvårdens legitimationsyrken. Risken är stor att psykiskt instabila personer, människor i sorg eller andra känsliga tillstånd far illa och inte får den hjälp de behöver. De får inte svikas av vården och lagstiftarna genom denna brist i lagstiftningen. Listan över tillstånd som är förbjudna att behandla måste kompletteras med psykiska tillstånd.

Stockholm den 1 oktober 2013

Anna Steele (FP)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en vidgning av den del av patientsäkerhetslagen som brukar kallas "kvacksalverilagen".
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.