Utöka tjänstemannaansvaret vid offentliga myndigheter

Motion 2017/18:1991 av Hans Rothenberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utvidga tjänstemannaansvaret för statliga och kommunala tjänstemän och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Frågan om tjänstemannaansvar har blivit mer relevant än på länge. Syftet med den lag som fanns för statliga och kommunala tjänstemän fram till år 1976 var att försäkra sig om att myndigheterna följde gällande lagar och bestämmelser. Därefter har ordningen varit att tjänstefel som tidigare dömdes i domstol övergick till att bedömas internt hos den berörda myndigheten som disciplinärenden. En svaghet med denna hantering är att den tillit som finns hos allmänheten för att en domstol agerar korrekt, är större än motsvarande är för att den aktuella myndigheten gör det. Det kan dessutom finnas intressekonflikter inom myndigheten som med ett domstolsförfarande kan undvikas.

Myndigheters beslut påverkar människors vardag och de som drabbas av felaktig myndighetsutövning måste kunna vara trygga i att den som begår fel också utkrävs rättsligt ansvar. Om en tjänsteman avsiktligen eller medvetet bryter mot de lagar denne är satt att följa bör ansvaret bli personligt. Med ett utökat tjänstemannaansvar kan förtroendet för våra myndigheter stärkas, samtidigt som slöseriet med skattepengar skulle kunna minska.

 

 

Hans Rothenberg (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utvidga tjänstemannaansvaret för statliga och kommunala tjänstemän och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.