Utmanarrätt i Sveriges kommuner

Motion 2014/15:2630 av Finn Bengtsson och Sofia Fölster (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en utmanarrätt i Sveriges kommuner.

Motivering

Idag finns problem inom offentlig sektor där många verksamheter inte fungerar, t.ex. att kostnaderna är för höga i förhållande till resultatet. Att introducera en fungerande konkurrens mellan olika verksamheter i olika driftsformer skulle underlätta förutsättningarna som behövs för bättre resultat inom den offentliga välfärden.

 

Det bör därför finnas en tydlig utmaningsrätt för privata och kooperativa företag som vill driva verksamhet inom exempelvis hälso- och sjukvården och omsorgen. Det är viktigt att det blir fler olika utförare, vilket leder till kortare köer, bättre kvalitet och mer vård och omsorg för pengarna genom konkurrens.

 

Ett av redskapen för att släppa in fler fristående alternativ inom offentlig verksamhet, samt uppnå ett bättre bruk av skattebetalarnas pengar, är lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen om offentlig upphandling är dock inte helt anpassad till hälso- och sjukvårds- eller omsorgsverksamhet. Dels bortser den från att patienter/brukare ofta är måna om att bygga en relation med vård- eller omsorgsgivare under en längre period, vilket inte stämmer överens med lagens rekommendationer om relativt korta avtalstider. Dels är den utformad så att landstingen och kommunerna kan välja drift i egen regi och då är lagen inte tillämplig. Lagen måste därför anpassas till hälso- och sjukvårdens och omsorgsverksamhetens förutsättningar och ges ett förståeligt regelverk.

 

Vi anser att det behövs en ändring så att alla kommuner och landsting börjar arbeta med att införa utmanarrätten på olika verksamheter. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) så är det enbart 40 kommuner som tillämpar utmaningsrätten av Sveriges 290 kommuner. Det betyder att alltför få företagare kan utmana en kommunal eller landstingsverksamhet och önska en upphandlingsprocess. Detta är nödvändigt för att förändra och förbättra inte minst vården och omsorgen. Men idag är det frivilligt och vi ser att det måste bli möjligt med utmaningsrätt i alla kommuner, vilket kräver att det bör bli en skyldighet för kommuner och landsting/regioner att införa detta.

.

Finn Bengtsson (M)

Sofia Fölster (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en utmanarrätt i Sveriges kommuner.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU27
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.