Till innehåll på sidan

Utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi, 24 Näringsliv

Motion 2012/13:N404 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sammanfattning

Miljöpartiet de gröna anser att ett modernt och säkert energisystem till hundra procent ska baseras på förnybara energikällor. Detta förutsätter två förändringar jämfört med regeringens politik: för det första måste energi användas på ett klokt och effektivt sätt, effektivisering måste uppmuntras och stödjas. För det andra behöver de förnybara energikällorna byggas ut snabbare än vad som nu sker, vilket likaledes kräver ekonomiskt stöd till hushåll, företag och kommuner.

Vi är starkt kritiskt till de neddragningar av stödet till effektivisering och utbyggnad av förnybar energi som regeringen nu genomför. På några få år har anslagen halverats, vilket även syns i regeringens handlingsplaner på energiområdet: de kommande tio åren väntas utbyggnadstakten för förnybar energi

Yrkanden (4)

 • 1
  Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt uppställningen i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen inom utgiftsområde 21 Energi enligt uppställningen i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt uppställningen i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4
  Riksdagen avslår regeringens förslag om bemyndigande att avyttra statens aktier i Vectura.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.