Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2021/22:3274 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2022 för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Skatteverket

8 202 898

±0

1:2

Tullverket

2 381 672

30 000

1:3

Kronofogdemyndigheten

2 145 164

±0

Summa

12 729 734

30 000

Anslag 1:2 Tullverket

Tullverkets beslag av vapen och narkotika ökade kraftigt under 2020, bl.a. till följd av att tullen varit mer närvarande i godsflödet, eftersom resurser frigjordes när antalet per­sonresor minskade under pandemin. För att Tullverket ska kunna fortsätta sin intensiva granskning av godsflödet när nu personresorna ökar behöver myndigheten mer resurser. Regeringen föreslår förstärkningar i budgetpropositionen, men Vänsterpartiet anser att ytterligare medel bör anslås. Därför ökar vi anslaget med 30 miljoner kronor utöver regeringens förslag.

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

 

Hanna Gunnarsson (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Håkan Svenneling (V)

Jessica Wetterling (V)

Tony Haddou (V)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.