Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2023/24:2670 av Emma Nohrén m.fl. (MP)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-05
Granskad
2023-10-06
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2023/24:2670

av Emma Nohrén m.fl. (MP)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2024 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell A i motionen.

Satsningar på gröna basnäringar för ökad beredskap, starka ekosystem och en levande landsbygd

Tabell A Anslagsförslag 2024 för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Skogsstyrelsen

545 123

314 000

1:2

Insatser för skogsbruket

594 373

997 000

1:3

Statens veterinärmedicinska anstalt

191 847

1 809

1:4

Bidrag till veterinär fältverksamhet

124 496

30 000

1:5

Djurhälsovård

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2024 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell A i motionen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2023/24:MJU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.