Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2022/23:1238 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX


Motion till riksdagen

2022/23:1238

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabellen i motionen.

Anslagsfördelning

Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Tusental kronor
Ramanslag
Regeringens förslag
Avvikelse från regeringen
1:1
Statens skolverk
1

319

762
56

000
1:2
Statens skolinspektion
546

884
±0
1:3
Specialpedagogiska skolmyndigheten
803

307
4

500
1:4
Sameskolstyrelsen
59

667
±0
1:5
Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
3

906

193
−166

000
1:6
Statligt stöd till särskild

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabellen i motionen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.