Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2015/16:3177 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag 2016 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Ramanslag

 

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Integrationsåtgärder

73 780

+270 000

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

12 567 879

−71 000

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

5 048 000

+128 000

1:4

Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare

2 682 914

−408 000

1:5

Hemutrustningslån

302 120

 

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

109 114

−10 000

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

47 919

−9 000

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

238 539

−1 000

 

Summa

21 070 265

−101 000

 

 

Tabell 2. Centerpartiets förslag till anslag för 2016 till 2019 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag (miljoner kronor)

 

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända

invandrares etablering

2016

2017

2018

2019

1:1

Integrationsåtgärder

+270

+260

+260

+260

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

−71

−1 747

−2 882

−2 835

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

+128

+155

+143

+109

1:4

Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare

−408

−564

−454

−371

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

−10

−10

−10

−10

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

−9

−9

−9

−9

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

−1

−1

−1

 

 

Summa

−101

−1 916

−2 953

−2 856

 

 

Johanna Jönsson (C)

 

Annika Qarlsson (C)

Solveig Zander (C)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2015/16:AU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.