Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2022/23:1236 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabellen i motionen.

Anslagsfördelning

Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Barnbidrag

33 389 255

2 100 000

1:2

Föräldraförsäkring

49 662 693

2 325 000

1:3

Underhållsstöd

2 897 838

±0

1:4

Adoptionsbidrag

14 784

±0

1:5

Barnpension och efterlevandestöd

1 081 900

±0

1:6

Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag

4 485 381

±0

1:7

Pensionsrätt för barnår

9 063 100

±0

1:8

Bostadsbidrag

4 564 633

100 000

Summa

105 159 584

4 325 000

Anslag 1:1 Barnbidrag

Anslaget föreslås höjas med 2,1 miljarder kronor 2023 till följd av Vänsterpartiets förslag om att införa ett tillfälligt flerbarnstillägg i barnbidraget.[1] Förslaget beskrivs närmare i motionen Ekonomisk familjepolitik (2022/23:1227).

Anslag 1:2 Föräldraförsäkring

Till följd av Vänsterpartiets förslag om att beräkna pensionsavgift och pensionsrätt utifrån bakomliggande inkomst föreslås anslaget höjas med 900 miljoner kronor.[2]

Anslaget föreslås öka med ytterligare 1 025 miljoner kronor till följd av vårt förslag om att höja inkomstpensionerna.[3] Förslagen beskrivs närmare i motionen Pensions­systemet (2022/23:1283).

Dessutom föreslås anslaget ökas med 400 miljoner kronor till följd av Vänster­partiets förslag om att höja föräldrapenning på grundnivå.[4] Förslaget beskrivs närmare i motionen Ekonomisk familjepolitik (2022/23:1227).

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en höjning av anslaget med 2 325 miljoner kronor 2023.

Anslag 1:8 Bostadsbidrag

Som konsekvens av Vänsterpartiets förslag om att stärka arbetslöshetsförsäkringen minskar anslaget med 100 miljoner kronor.[5]

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

Andrea Andersson Tay (V)

Ida Gabrielsson (V)

Samuel Gonzalez Westling (V)

Tony Haddou (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jessica Wetterling (V)

Isabell Mixter (V)

 

[1] RUT 2022:1107.

[2] RUT 2022:577.

[3] RUT 2022:960.

[4] RUT 2022:762.

[5] RUT 2022:1138.

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabellen i motionen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU3
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.