Upplysning om kommunismens brott

Motion 2016/17:1544 av Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om upplysning om kommunismens brott mot mänskligheten inom ramen för Om detta må ni berätta på Forum för levande historia och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det förra århundradet präglades av folkmord och terror i två fruktansvärda ideologiers namn: nazismens och kommunismens. Cirka sex miljoner judar dog i nazisternas förintelseläger. Även romer och polacker utsattes för folkmord av rasistiska skäl. Dessutom förföljde, fängslade och dödade Nazityskland miljontals andra, bland annat homosexuella och människor med funktionsnedsättning. I kommunismens namn har tiotals miljoner människor i världen, många av dem i våra grannländer, mördats, svultit ihjäl eller blivit förtryckta. De sista kommunistiska ockupationstrupperna lämnade Estland, Lettland, Litauen, Polen och östra Tyskland så sent som år 1994.

Kunskapen om kommunismens brott mot mänskligheten är oroväckande låg. En Demoskopundersökning från år 2007 (inga fler liknande undersökningar har ännu redovisats sedan dess) visade att 95 procent av Sveriges ungdomar kände till Auschwitz, ett relativt bra resultat som säkert till stor del hänger samman med det omfattande arbete som sedan år 2000 har gjorts för att sprida kunskap om Förintelsen. Dock är det viktigt att kännedomen inte minskar och helst ökar. Samma undersökning visade dock att 90 procent i samma åldersgrupp inte hade hört talas om de sovjetiska koncentrationslägren, gulag. Det är mycket positivt att alliansregeringen ändrade kursplanen för historia för årskurs 7–9 på så vis att undervisningen ska behandla nationalism, demokrati och diktatur i världen, de båda världskrigen samt Förintelsen och gulag. Resultaten från Demoskopundersökningen innebär sannolikt att det behövs fler riktade insatser för att förbättra kunskapen om kommunismens brott mot mänskligheten.

Många, särskilt ungdomar, har ingen eller dålig kännedom om kommunismens brott mot mänskligheten. Forum för levande historia har tidigare haft utställningar om kommunismens brott, till exempel om situationen i Kambodja och om Pol Pots brott. Nu är det på tiden för en ny bildningskampanj. Därför föreslår jag en särskild satsning på upplysning om kommunismens brott mot mänskligheten inom ramen för Om detta må ni berätta på Forum för levande historia.

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om upplysning om kommunismens brott mot mänskligheten inom ramen för Om detta må ni berätta på Forum för levande historia och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2016/17:KrU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.