Upphävande av uranutvinningsförbudet

Motion 2020/21:1117 av Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upphäva förbudet mot uranutvinning i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen röstade tidigare igenom regeringens proposition om ett förbud mot utvinning av uran. Detta var mycket olyckligt och förbudet borde hävas snarast.

Propositionen innebar att uran togs bort som koncessionsmineral i minerallagen, vilket omöjliggör tillståndssökning för utvinning av uran. Lagstiftningen kring uran­brytningen var redan tidigare mycket rigorös. Det krävdes tre separata tillstånd enligt tre separata lagar för att få bryta uran. Uranbrytning föregicks även av en sträng miljö­prövning, och kommunen där brytning planeras hade också, enligt miljöbalken, vetorätt i frågan. Regeringen prövade noggrant ansökningarna om att få bryta uran, under förutsättning att kommunfullmäktige i den kommun där brytning skulle ske hade tillstyrkt detta. Det fanns därför ingen anledning att ändra i denna lagstiftning.

Följden av detta utvinningsförbud mot uran är att utvinningen av sällsynta jordarts­metaller som bl.a. används vid batteritillverkning försvåras avsevärt. Dessa innovations­kritiska metaller är mycket vanligt förekommande tillsammans med uran, och för en bransch som på förhand har svårt att förutse exakt vad som kommer utvinnas vid prospektering kan förbudet leda till att företag undviker prospektering i områden där uran är vanligt förekommande. Det riskerar att få konsekvenser för såväl näringslivet som de områden där prospektering av dessa innovationskritiska metaller är en viktig del av ekonomin.

Förbudet sätter ett farligt prejudikat för framtiden där Sveriges internationella rykte som gruvnation riskerar att skadas och svensk gruvindustris konkurrenskraft riskerar att försvagas. Regeringen bör därför häva utvinningsförbudet när det gäller uran i Sverige.

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upphäva förbudet mot uranutvinning i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU18
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.