Upphandlingskompetens

Motion 2014/15:595 av Jessica Polfjärd (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-06
Granskad
2014-11-06
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om upphandlingskompetens.

Motivering

Varje år konsumerar landets kommuner varor och tjänster för miljardbelopp. 2013 släppte Konkurrensverket rapporten ”Siffror och fakta om offentlig upphandling – Statistik om upphandlingar som genomförts under 2012”. Syftet med rapporten är att öka kunskapen bland företag och ge kommuner, med flera, grundläggande fakta och statistik på området.

Lagen om offentlig upphandling finns för att säkra konkurrens på lika villkor och att skattebetalarnas pengar används på ett effektivt sätt. För att syftet ska uppnås är det viktigt med en hög kompetensnivå både från dem som upphandlar, kommunerna, och bland dem som ska lägga anbud, företagen. I rapporten från Konkurrensverket kan man läsa att antalet överklaganden ökat rejält de senaste åren. Enligt Domstolsverkets statistik avgjordes 3 038 mål om överprövning av förvaltningsrätterna under 2012. I 29 procent av målen fick leverantörerna helt eller delvis bifall för sin talan. Det innebär att den upphandlande myndigheten eller enheten ålagts att antingen rätta eller göra om upphandlingen. Om man enbart ser till de mål som blev sakprövade av förvaltningsrätterna fick leverantörerna bifall till sin talan i 37 procent av målen. Dessa siffror vittnar om att kompetensen inom området många gånger är för låg bland dem som upphandlar. Dåligt utformade upphandlingar riskerar inte enbart bli överklagade och förlora i förvaltningsrätten, risken finns även att både korrekta och inkorrekta upphandlingar till exempel stänger ute småföretag. Resultatet kan då bli få anbud, även inom en marknad som har många aktörer. Med anledning av ovanstående bör alla kommuner ha tillgång till god upphandlingskompetens.

.

Jessica Polfjärd (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om upphandlingskompetens.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU27
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.