Underlätta steget att starta nytt företag

Motion 2022/23:710 av Helena Gellerman (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-21
Granskad
2022-11-21
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja nyföretagare och ta bort hinder i regelverk för att förenkla steget att starta nya företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige måste bli bättre på att ta tillvara engagemanget hos alla de individer som bär på en idé och som vill testa den genom att starta ett företag.

Det behövs en större satsning på det lilla formatet, lokalt, där folk kan känna en trygghet och få stöttning i en omgivning de känner till. Företagsamhet måste på ett naturligt sätt in i utbildningen och det behövs ett lokalt förankrat nyföretagarstöd.

Vi behöver entreprenörskap i hela utbildningsystemet. En god väg till nyföretagande är utbildningar i entreprenörskap i skolan. Där får ungdomar förverkliga sina idéer och pröva sina vingar som entreprenörer tack vare stöd från ideella aktörer. Idag är det tyvärr få hantverksutbildningar på gymnasiet som erbjuder eleverna att driva ett företag för att pröva sina idéer. Många av eleverna kommer senare i livet att starta eget företag och en grundkunskap från utbildningen kan minska tröskeln för att ta det steget.

Nyföretagandet i Sverige behöver öka som helhet. Kvinnligt nyföretagande har en minskande trend, där idag 30 procent av alla företagsstarter sker av kvinnor. Utrikes födda skulle också kunna starta fler företag. Cirka 40 procent av den vuxna befolk­ningen drömmer om att starta eget företag, cirka 30 procent säger att man är kompetent men få vågar ta steget att starta eget. Snittålder för den som startar företag är cirka 42 år. Lokala aktörer bör kunna kvalificera sig för att ge rådgivning till de som drömmer om att starta eget.

Arbetsförmedlingen erbjuder starta eget-bidrag, som man kan ansöka. Det finns också erbjudande från Arbetsförmedlingen att gå på rådgivning hos avtalsleverantörer. Om du uppbär a‑kassa så kan du dock inte gå på rådgivning eller starta företag, du riskerar då att tappa a‑kassan.

Mot denna bakgrund behöver fler utbildningar på gymnasiet stimulerar unga personer att driva och få insikt i företagande.

Tillväxtverket får ett uppdrag att arbeta fram en rutin för certifiering för lokala aktörer som kan erbjuda kvalificerad rådgivning inom nyföretagsamhet och en utredning tillsättas som undersöker hur a‑kassans regelverk kan utvecklas för att möjliggöra att pröva att starta eget företag inom a‑kassans ram.

 

 

Helena Gellerman (L)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja nyföretagare och ta bort hinder i regelverk för att förenkla steget att starta nya företag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.