Tydlighet vid kortbetalning

Motion 2019/20:304 av Linda Lindberg (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-25
Granskad
2019-09-25
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att standardisera kortbetalningssystemen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi går mot ett alltmer kontantfritt samhälle, vilket gör att kortbetalning som betalnings­alternativ ökar bland såväl unga som äldre. Beroende på vilken vara eller tjänst som ligger till grund för betalning så varierar också hanteringen vid kortbetalning. För att främja en god och säker betalning är det av vikt att kortbetalningarnas olika procedurer är så få som möjligt för att inte säga endast i ett utförande. Vid betalning av varor och tjänster där dricks förväntas ska det hanteras som ett tillval i menyn och inte något som konsumenten tvingas hantera och ta ställning till. Det är i dag ett upplevt problem att just funktionen dricks är besvärande. Texten är ofta liten och inte alltid tydlig att se i dåligt ljus i en stundtals stressad miljö. Risken för fel är överhängande och uttalad.

Genom att totalsumman alltid presenteras direkt vid kortköp följt av att konsumen­ten ska uppge sin personliga kod, minskar det risken för omedvetna och felaktiga transaktioner från kontot. Regeringen bör därför skyndsamt se över och standardisera kortbetalningssystemen och reglera i lag så att konsumenter kan utföra trygga och säkra korttransaktioner genom att totalsumman är angiven och så att eventuella tillägg hanteras genom menyval för den som så önskar.

 

 

Linda Lindberg (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att standardisera kortbetalningssystemen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.