Tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp

Motion 2018/19:1711 av Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-28
Granskad
2018-11-28
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa tvångsanslut­ningarna till kommunalt vatten och avlopp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag kan kommunerna tvångsansluta enskilda till kommunalt vatten och avlopp trots att det redan finns fullt fungerande lösningar eller för den enskilde billigare lösningar.

Dåliga avlopp leder till smittorisker för människor och djur. Men det måste vara kommunen som ska bevisa att varje enskild anläggning inte håller måttet. Att tvångs­ansluta enskilda villaägare till kommunalt va till kostnader på flera hundratusentals kronor mot deras vilja är inte rimligt, särskilt inte om det finns billigare lösningar eller om det inte finns påvisat läckage.

Miljönytta ska alltid stå i proportion till vad det kostar. Att tvinga villaägare till nya lösningar till stora kostnader utan påvisade läckage genom att tvångsansluta till kommunalt va när det finns billigare lösningar är orimligt. Den rödgröna regeringens utredning ger en grund för regeringen att skyndsamt återkomma till riksdagen med lagförslag som stoppar tvångsanslutningarna.

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa tvångsanslutningarna till kommunalt vatten och avlopp och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.