Till innehåll på sidan

Tuggummitillverkares producentansvar

Motion 2009/10:MJ481 av Hans Rothenberg (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-06
Numrering
2009-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över tuggummitillverkarnas producentansvar för sina produkters miljöpåverkan.

Motivering

Nedskräpning är ett stort och irriterande miljöproblem. Årligen kostar renhållningen av gator och torg mångmiljonbelopp. Utspottade tuggummin är extra svåra att få bort när de trampats fast och det krävs både maskiner och lösningsmedel för att ta bort dem. Årligen tuggas flera miljarder tuggummin runt om i vårt land. Det är rimligt att anta att en mycket stor andel av dessa spottas ut på marken istället för att slängas i avfallsbehållare, då det inom ramen för gängse rådande sociala normer i allt väsentligt kan anses acceptabelt att oaktsamt spotta ut tuggummin.

Mot denna bakgrund är det rimligt att se över möjligheten att tuggummitillverkarna ska kunna vara med och ta ett ansvar för den omfattande nedskräpning som deras produkter medför.

Stockholm den 1 oktober 2009

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över tuggummitillverkarnas producentansvar för sina produkters miljöpåverkan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.