Tjänstefel som begås av offentliganställda

Motion 2017/18:2762 av Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa det personliga ansvaret för offentliganställda vid grova tjänstefel i samband med myndighetsutövning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tidigare fanns det i svensk rätt ett tydligare personligt ansvar för offentliganställda för tjänstefel vid myndighetsutövning.

I dag kan personer som utövar myndighetsansvar sällan ställas till svars för grovt felaktiga beslut som medför svår skada för en enskild medborgare. Detta riskerar att underminera enskilda befattningshavares ansvarstagande.

Det är dags att skärpa det personliga ansvaret för offentliganställda vid grova tjänstefel i samband med myndighetsutövning.

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa det personliga ansvaret för offentliganställda vid grova tjänstefel i samband med myndighetsutövning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.