Tillståndsplikt för allt bruk av fyrverkerier

Motion 2023/24:1505 av Ingela Nylund Watz (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-04
Granskad
2023-10-04
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att all användning av fyrverkerier görs tillståndspliktig och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Felaktig och olovlig användning av fyrverkerier och smällare utgör idag ett stort problem runt om i Sverige och detta skapar allmän oro och otrygghet. Raketer används allt oftare helt felaktigt och utgör en stor fara. Fyrverkerier och smällare riktas till och med ibland direkt mot människor, kollektivtrafik, ambulans, polis och brandkår. De orsakar olyckor med personskador, förstörelse, bränder, nedskräpning och negativ miljöpåverkan. De medför dessutom ett stort lidande för många djur. Langningen är omfattande och alltför många föräldrar saknar dessvärre kännedom om hur unga, minderåriga ägnar sig åt att skjuta raketer och fyrverkerier. Under dagarna kring stor­helger som nyår och påsk är problemet så omfattande att vissa människor inte vågar gå ut.

Kommunerna har genom den lokala ordningsstadgan möjlighet att reglera när och var fyrverkerier får användas och lagstiftningen ger polisen möjlighet att ingripa vid direkta lagöverträdelser som t.ex. att åldersgräns för inköp och användandet inte efter­levs. Kommuner kan dock inte förbjuda användning för privatpersoner helt.

Sedan 2019 är det förbjudet att sälja fyrverkerier med styrpinnar och branschen har sedan ett antal år tillbaka tagit ett större ansvar för att begränsa försäljningen av pyro­teknik. Problemet är dock alltjämt så omfattande att polisen omöjligen kan ingripa överallt för att stävja missbruk. Kommunerna klarar heller inte, med de verktyg de förfogar över, att komma till rätta med missbruket. Inom ramen för EU:s regelverk är det fullt möjligt att ompröva åldersgränser för, och begränsa allmänhetens tillgång till, vissa pyrotekniska artiklar av skäl som rör allmän ordning, allmän säkerhet, hälsa och säkerhet eller miljöskydd. Mot denna bakgrund bör all användning av pyrotekniska artiklar göras tillståndspliktig.

 

 

Ingela Nylund Watz (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att all användning av fyrverkerier görs tillståndspliktig och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2023/24:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.