Till innehåll på sidan

Tillsammans för klimatet

Motion 2022/23:1046 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-22
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gemensamt i Norden diskutera förutsättningarna för att inrätta ett gemensamt pantsystem för flaskor och aluminiumburkar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vår gränshandel börjar återhämta sig efter coronapandemin och i vissa regioner ökar den kraftigt. Det är framförallt norrmännen som nu återvänder till de svenska gränsbutikerna. På sina håll är handeln nu tillbaka på samma nivåer som före pandemin.

Det skapar även en del utmaningar som måste hanteras inte minst när det gäller våra olika länders nationella pant- eller återvinningssystem. I Sverige har vi sedan länge ett väl fungerande pantsystem för aluminiumburkar och PET-flaskor som säljs inom landet. Återvinningsandelen för pantburkar är 89 procent och för PET-flaskor 86,5 procent. Däremot saknas det en gemensam strategi för hur vi tillsammans med andra länder tar vara på den stora mängd aluminiumburkar och flaskor som hanteras inom gränshandeln. Med en gränshandel av den storlek som vi har i dag så är det en inte oansenlig mängd återvinningsbart material som köps i ett land men som behöver återvinnas i ett annat. Det krävs ett gemensamt system för detta.

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

Mikael Dahlqvist (S)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gemensamt i Norden diskutera förutsättningarna för att inrätta ett gemensamt pantsystem för flaskor och aluminiumburkar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.