Till innehåll på sidan

Tillgängliggörande av Sveriges Radios grammofonarkiv

Motion 2009/10:Kr309 av Lage Rahm m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-05
Numrering
2009-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur delar av Sveriges Radios grammofonarkiv kan öppnas för allmänheten.

Motivering

Sveriges Radios grammofonarkiv är en enorm skatt med gammal och ny musik. Arkivet torde innehålla det mesta av svensk musik som någonsin spelats in och getts ut. Det finns exempelvis 85 000 stenkakor som gavs ut mellan 1899 och 1958. Totalt innehåller arkivet en bra bit över 200 000 lp- och ep-skivor. Det är oerhört viktigt att bevarandet av detta kulturarv säkras inför framtiden. Arkivet är bara delvis digitaliserat. Cd-skivorna är ju till sin natur digitala men även en del av det övriga arkivet är digitaliserat, om än långt ifrån allt. Även om arkivet är mycket välskött så innebär det en bättre säkerhet om hela arkivet vore sparat digitalt, inte minst eftersom fler kopior då skulle kunna upprättas. Denna musikskatt borde också kunna göras mer tillgänglig för alla svenskar. Eftersom musik är upphovsrättsskyddad går det inte att tillgängliggöra den delen av arkivet som är yngre än 70 år i någon större omfattning utan särskilda avtal. Men eftersom upphovsrätten upphör 70 år efter upphovspersonens död (vilket nog är fallet på en icke försumbar del av stenkakorna) borde åtminstone denna del vara möjligt att göra tillgänglig på Internet för människor att ta del av. Detta vårt gemensamma kulturarv skulle vara en skattkista för hela svenska folket. Det skulle säkerligen bli en enorm tillgång för äldre människor och ålderdomshem men många andra är nog liksom vi nyfikna och intresserade av vad det döljer sig för skatter i arkivet! Sveriges Radio är inte ett statligt företag och lyder inte under riksdag eller regering, precis som det ska vara. Därför är det inte möjligt för riksdagen att bestämma hur det ska se ut med arkivet men det torde inte vara något problem att lösa frågan ändå. Det är svårt att tänka sig att Sveriges Radio som jobbat aktivt och framåtsyftande skulle ha något problem med själva idén. Regeringen borde därför få i uppdrag att tillsammans med Sveriges Radio utreda hur man på bästa sätt tillgängliggör så mycket som möjligt av grammofonarkivet.

Stockholm den 5 oktober 2009

Lage Rahm (mp)

Mats Pertoft (mp)

Mehmet Kaplan (mp)

Tina Ehn (mp)

Ulf Holm (mp)

Thomas Nihlén (mp)

Mikaela Valtersson (mp)

Esabelle Dingizian (mp)

Per Bolund (mp)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur delar av Sveriges Radios grammofonarkiv kan öppnas för allmänheten.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.