Tillåt mentolcigaretter igen

Motion 2017/18:2993 av Sofia Fölster (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-05
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åter tillåta smaksatta cigaretter i Sverige efter 2020 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen beslutade i april 2016 att mentolcigaretter, och även andra smaksatta cigaretter, ska förbjudas och fasas ut till senast 2020. Lagstiftningen, som stöddes av sex av riksdagens åtta partier, är en anpassning till EU:s tobaksdirektiv som presenterades 2014. Sedan tidigare har Sverige ett särskilt undantag inom EU som slår vakt om rätten att sälja snus inom landet. Därmed torde det inte vara omöjligt att också anpassa svensk lagstiftning för att möjliggöra en fortsatt försäljning av mentol och andra smaksatta cigaretter.

I regeringens folkhälsopolitik ingår även att införa exponeringsförbud för tobaksprodukter och krav på neutrala tobaksprodukter. Därtill ska tobaksförpack­ningarnas yta till 65 procent vara täckt av varningar. EU:s tobaksdirektiv innehåller många olika tillvägagångssätt för att minimera skadeverkningarna och minska tobaks­bruket i samhället. Men det blir samtidigt problematiskt när allt mer av nationell politik ska beslutas på EU-nivå. Det torde inte vara EU:s roll att tvinga Sverige till att förbjuda mentolcigaretter och det är beklagligt att inte regeringen arbetat för att få till ett svenskt undantag samt att man dessutom vill gå betydligt längre än vad EU-direktivet kräver.

Det är viktigt att på olika sätt arbeta för att öka folkhälsan. Rikligt med information och höga punktskatter är några av åtgärderna som visat sig ge effekt. Att däremot helt förbjuda smaksatta cigaretter är att frånta människor rätten att välja själva. Det finns många dåliga levnadsvanor man skulle kunna lagstifta om, men människans fria val att leva som man önskar måste väga tyngst. Det är dags att göra upp med förbudsivern och istället satsa på insatser som är mindre invasiva i människors vardag. Därför bör den röd-gröna regeringen verka för att åter möjliggöra för försäljning av mentolcigaretter i Sverige.

 

 

Sofia Fölster (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åter tillåta smaksatta cigaretter i Sverige efter 2020 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.