Teknisk infrastruktur i glesbygd

Motion 2021/22:3867 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-05
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över hur mobiltäckningen kan förbättras runt om i landet och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att de resurser som satsas på utbyggnad av bredband kommer även mindre kommuner och landsbygd till del och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mobiltelefoner och internet har funnits i flera decennier nu. Trots detta är det ibland svårt att få täckning på sin mobiltelefon ute i glesbygden. Än värre är det att ordna en internetuppkoppling som fungerar tillfredsställande genom 3G- eller 4G-näten. Teknik­utvecklingen går konstant framåt, men få framsteg görs för att även de som bor eller vistas långt ifrån stadskärnorna ska kunna ta del av omvärlden.

Sverige är en ledande IT-nation och bör därför också se till att få med hela landet i arbetet med att utveckla möjligheterna på landsbygden. Det trådlösa nätet tillhör fram­tiden och har stora möjligheter att fungera mycket bra var man än befinner sig.

Regeringen har beslutat att företag och kommuner ska samverka när de exempelvis gräver ner kablar och rör så att samordningen ökas. Det är mycket bra men tyvärr inte tillräckligt. Även den stora satsning på bredband som regeringen har tillfört är bra, men det är inte enbart pengar som behöver tillkomma. Regelverket för hur pengarna används och hur fler kan få ta del av utbyggnaden bör ses över. Kostnaden per hushåll för att få fiber blir oerhört stor i de glesbefolkade områdena. De bidrag som går att söka täcker inte kostnaderna och kommunerna är förbjudna att skjuta till kapital för fiberdragning. De kommersiella aktörerna bygger enbart ut IT-infrastrukturen där det är lönsamt, vilket lämnar glesbygdsbefolkningen ensam utan hjälp från vare sig marknaden eller kommunen för att få tillgång till bredband.

Det finns flera problem med dagens regelverk. Det finns pengar som kommunerna kan söka för utbyggnad av bredband, men mindre kommuner har inte resurser för att hantera den administrativa börda som åläggs en kommun vid en ansökan. Det finns också problem med den fasta stödprocenten och upplägget på de bidrag som finns som innebär att pengarna inte alltid hamnar där de bäst behövs. Ett annat problem är att regelverket är samma oavsett om det är ett litet projekt eller ett gigantiskt projekt.

Det är bra att regeringen satsar på bredband i glesbygd. Samtidigt kan vi se en viss problematik i det nuvarande regelverket. Här bör regeringen se närmare på om pengarna används på önskat sätt och även de allra minsta kommunerna får ta del av möjligheterna.

 

 

Johan Löfstrand (S)

 

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över hur mobiltäckningen kan förbättras runt om i landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att de resurser som satsas på utbyggnad av bredband kommer även mindre kommuner och landsbygd till del och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.