Teknik och personlig integritet

Motion 2002/03:K354 av Lena Ek m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2002-10-23
Hänvisning
2002-10-30
Bordläggning
2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av en offentlig utredning för att klargöra gränsdragningen mellan nya tekniska applikationer och skyddet av den personliga integriteten.

Motivering

Den tekniska utvecklingen går oerhört fort. Användningen av tekniska hjälpmedel ökar dramatiskt och det är i många fall bra för företagsutveckling och tillväxt. Informationstekniken ger större informationsmängder och ökar snabbt också tillgängligheten till information. Företag, kreditinstitut, myndigheter, arbetsgivare och polisen är bara några exempel på myndigheter som bygger ut informationssystem och kopplar ihop olika tekniska applikationer och olika register.

När datorerna gjorde sitt tekniska intåg fanns en livlig debatt i Sverige rörande personlig integritet kontra datorer, register och myndigheters kunskap om den enskilde. Denna debatt har inte synts till under senare år.

De tragiska terroristattacker som under senare tid ägt rum på olika håll i världen gör att planeringen för att använda teknisk utrustning i övervakande och informativt syfte intensifierats. En del av detta är självklart säkerhets- och säkerhetspolitiskt stabiliserande. Men andra sidan av myntet är att många av dessa åtgärder och applikationer grovt kränker rätten till integritet och hemfrid.

Det är mot denna bakgrund viktigt att genom en offentlig utredning klargöra gränslinjen för när nya tekniska applikationer och informationshjälpmedel närmar sig den tydliga gräns som ur demokratisk synvinkel måste dras för att garantera individens integritet.

Stockholm den 13 november 2002

Lena Ek (c)

Åsa Torstensson (c)

Johan Linander (c)


Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av en offentlig utredning för att klargöra gränsdragningen mellan nya tekniska applikationer och skyddet av den personliga integriteten.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.