Teckenspråk

Motion 2016/17:2983 av Per Lodenius (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram förslag på hur utlärning av teckenspråk till alla barn i skolan ska ske och hur kunskapen om teckenspråk kan bli större i hela samhället och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vikten av språkutveckling poängteras ofta. I skolan finns flera olika strategier och metoder för hur man kan utveckla och stärka språket. Att använda teckenspråk är en metod som visat sig vara framgångsrik. Att använda och lära ut teckenspråk i skolan stärker det talade språket samtidigt som man skapar ett mer tillgängligt samhälle.

Med en mer metodisk utlärning av teckenspråk så ger det också bättre förutsättningar att ge hörselskadade och döva barn en skolgång tillsamman med sina hörande klasskamrater. Det egna språket, i detta fall teckenspråket, har samtidigt en stor betydelse för både identitetsutveckling och lärande.

Information, kunskap om och spridning av teckenspråket är viktigt för vårt samhälle på flera plan. Det har tidigare skett initiativ och projekt där man nationellt lärt ut och spridit kunskap om teckenspråket. Vi är nog många som är födda på 60- och 70-talet som minns kortspel med tecken för alfabetets bokstäver och barnprogram på TV med teckenspråk. På väggarna i klassrummet hängde också bilder med tecknen för alfabetets bokstäver.

Idag är vi kanske inte så många som minns alla tecken, men vi är många som med lite träning i alla fall kan komma ihåg hur man tecknar sitt eget namn. Det jag dock tror att de flesta kommer ihåg är att det finns ett teckenspråk, hur det fungerar och att det är ett eget levande språk.

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram förslag på hur utlärning av teckenspråk till alla barn i skolan ska ske och hur kunskapen om teckenspråk kan bli större i hela samhället och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2016/17:UbU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.