Systembolagets roll

Motion 2016/17:1439 av Johan Hedin (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra Systembolagets roll och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har en tradition av en strikt och ansvarsfull alkoholpolitik. En komponent i alkoholpolitiken har varit Systembolagets monopol på försäljning av alkoholdrycker. I praktiken har detta monopol förlorat en stor del av sin mening i och med EU-medlemskapet och mer liberala införselregler. Det är i dagsläget fullt lagligt att beställa alkoholdrycker från nätbutiker, så länge svenska alkoholskatter betalas.

Intresset för mat och dryck av hög kvalitet blir allt större i vårt land. Vi har en stolt tradition att falla tillbaka på när det gäller produktion av livsmedel och på senare år har drycker blivit en allt viktigare del i detta. Svenska tillverkare vill kunna sälja sina produkter på gårdarna, men det finns en oro att detta inte är förenligt med den svenska statens undantag från europeisk rätt vad beträffar alkoholmonopolet. Dagens förbud för privata företag att sälja alkoholhaltiga drycker är ett hinder för nya idéer om hur svenskarnas intresse för mat och dryck kan utvecklas.

Systembolagets roll bör förändras till att bli ett tillstånds- och kontrollorgan för försäljningen av alkoholhaltiga drycker i Sverige, men själva försäljningen kan ske genom privata företag.

Den som vill öppna en vinbutik ska kunna söka tillstånd till detta av Systembolaget som också kan erbjuda utbildning och rådgivning vad beträffar de regler som gäller för försäljning av alkoholdrycker.

Det bör utredas om detta kan göras inom ramen för våra övergripande alkoholpolitiska mål. Företagare och anställda i privata företag är varken bättre eller sämre på att följa lagen än anställda på myndigheter eller i statliga monopolföretag, men att separera ut tillsynen från utförandet är en åtgärd som kan stärka kvaliteten i arbetet med att tillhandahålla dryckerna i enlighet med lagen. Risken att förlora sitt tillstånd för alkoholförsäljning gör också företagens incitament att följa lagen mycket starka.

 

 

Johan Hedin (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra Systembolagets roll och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.