Till innehåll på sidan

Sveriges ambassader i EU-länder

Motion 2003/04:K311 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i det europeiska samarbetet skall arbeta för att EU-ländernas ambassader i andra EU-länder avskaffas.

Motivering

Sverige är sedan den 1 januari 1995 medlem i Europeiska unionen. 15 länder är sammanflätade i ett nära samarbete som omfattar stora och viktiga områden. Snart tillkommer ytterligare tio medlemsländer. För tolv av dagens med­lemsländer fördjupades samarbetet än mer i och med att de gått över till en och samma valuta, euron.

Vi som är medborgare i Sverige är också medborgare i unionen. Vi har rätt att flytta mellan länderna och ta arbeten. På många av livets områden försöker nu EU harmonisera regler och bestämmelser. På det utrikespolitiska området talar EU ofta med en tunga. EU har till och med en ”utrikesminister” som skall samordna EU:s politik.

Samtidigt som Europeiska unionen på olika sätt arbetar med att föra medlemsländerna och deras folk närmare varandra, i syfte att verkligen skapa en enighet med de olika ländernas kulturella särarter som en naturlig och välkommen variation, har alla länderna ambassader i varandras huvudstäder. Det är förståeligt att Sverige har ambassader i Washington, Oslo och Pretoria. Men att ha ambassader i Bryssel, Paris eller Madrid verkar minst sagt ologiskt. USA har ju inte en ambassad i Florida eller Texas eller Alaska. Varför? Det är en union av delstater som har överlåtit en del av sin makt till en federal nivå men de olika delarna av unionen utgör just en union, en enhet. Jag menar att samma princip bör gälla inom den europeiska unionen även om man självklart inte utan vidare kan jämföra EU och USA.

Sverige bör därför ta initiativ inom ramen för det europeiska samarbetet och verka för att samtliga EU-länder avskaffar systemet med att ha ambassader i varandras länder. I de städer i EU där det också finns internationella organisationer, typ OECD, och där behov av diplomatiska kontakter kan finnas, bör dessa skötas av minimala representationskontor.

Mitt förslag måste ses i ljuset av att det just ställs stora besparingskrav på de svenska beskickningarna runt om i världen. Det måste då vara bättre att satsa resurserna i de länder som ligger utanför EU.

Stockholm den 4 oktober 2003

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i det europeiska samarbetet skall arbeta för att EU-ländernas ambassader i andra EU-länder avskaffas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.