Svensk drogpolitik

Motion 1997/98:So667 av Lars U Granberg m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1997-10-06
Hänvisning
1997-10-10
Bordläggning
1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sverige har som land hållit sig med en egen modell för den nationella drogpolitiken. Den har genom åren fungerat bra, speciellt i jämförelse med andra länder i vår närhet och inom Europeiska gemenskapen. Den svenska modellen har rönt internationellt rykte och vissa länder har även försökt ta efter vårt arbete.

Numera så sätts modellen på prov. De drogliberala krafterna i vårt land har under de senaste decennierna tryckt på och argumenterat för en mer liberal syn i drogpolitiken. Krafterna har fått till följd att man nu kan se att trycket har fått den svenska modellen i gungning.

Efter inträdet i EU har många av stöttepelarna i den svenska modellen ifrågasatts av just EU och dess medlemsländer. Ännu idag har vi getts respittid för vår egen modell, men framtiden ser mörk ut för ett fortsatt behållande av den svenska modellen.Vad som händer vid en likriktning med övriga Europa vad gäller drogpolitiken kan ingen svara på.

Vi anser att alla krafter måste till för att ta tag i vårt största folkhälso­problem. Ett problem som hotar hela vår uppväxande generation och som kan få oöverskådliga konsekvenser inför 2000-talet.

Vi vill att den svenska modellen skall ligga till grund för vårt agerande inrikes som utrikes. Exempelvis genom arbetet med ett fortsatt bibehållande av införselkvoterna av alkohol, även efter den nu framförhandlade avvec­k­lings­tidpunkten. Vi anser att Systembolaget skall vara den som även fortsättningsvis skall sälja alkoholhaltiga drycker. En åldersgräns bör sättas på försäljningen av vin- och ölsatser. I dag finns det en åldersgräns när du skall inhandla alkohol på Systembolaget, på restauranger och pubar. Likaså finns det en åldersgräns vid inköp av svagare alkoholhaltiga drycker i dagligvaruhandeln. Men om man är 15 år går det bra att köpa en vin- eller ölsats och brygga detta hemma. Möjligheten att köpa dessa satser bör enligt vår mening försvåras.

Inom narkotikaområdet kan vi aldrig svikta i vår inställning till dessa droger. Här finns mer att göra. Man måste ta tag i de nya droger som dagligen drycker upp i vårt samhälle. Droger som idag inte är klassade som narkotika. Vi anser att regeringen snarast bör göra en översyn av de preparat som florerar i samhället, samt att dessa droger klassas som narkotika. Detta för att strafflagarna runt narkotikan även kan tilllämpas här. De droger vi pratar om är bland annat preparat riktade mot framför allt hästar. Det handlar om muskelavslappnande medel för hästar, vilka kan åstadkomma fruktans­värda verkningar på en människokropp. Redan idag har ett flertal personer avlidit av dessa preparat.

Vi har även narkotikaklassade läkemedel. Här finns två typer av användare. En grupp är de som är i behov av beroendeframkallande psyko­farmaka för att kunna leva ett något så när normalt liv i samhället. I den gruppen handlar det om personer som, av olika anledningar, blivit beroende och inte kan sluta med medicineringen eller hantera den på rätt sätt. Man behöver genomgå en avgiftning.

Den andra gruppen är narkomaner som av olika skäl går på narkotika­klassade läkemedel utöver andra narkotikaklassade preparat. Här återfinns relativt unga personer, vilket medför att spridningen av missbruket till andra ungdomar är stor inom denna grupp.

Idag är beroendeframkallande psykofarmaka en innedrog bland vissa ungdomsgäng. Medlet blandas ofta med alkohol eller andra droger.

Här som på många andra områden måste kontrollen förbättras. Vi anser att regeringen måste utreda hur man når en effektivare kontroll av narkotika­klassade läkemedel, för att kunna få ett stopp på beroendeframkallande psykofarmaka på den illegala marknaden. Det skulle kunna styras genom att bara vissa läkare fick skriva ut dessa preparat. Men också genom att man registrerar uttag som personer gör, för att i tid upptäcka och åtgärda överkonsumtionen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om vikten av fortsatt arbete mot drogmissbruk.

Stockholm den 6 oktober 1997

Lars U Granberg (s)

Birgitta Gidblom (s)

Eva Persson Sellin (s)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om vikten av fortsatt arbete mot drogmissbruk.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om vikten av fortsatt arbete mot drogmissbruk.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.