Suicidförebyggande insatser för barn och äldre

Motion 2013/14:So457 av Anita Brodén m.fl. (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-03
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av folkbildningssatsningar och upplysning kring psykisk livräddning.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att förhindra mobbning och därmed minska risken för suicid.1

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riskfaktorer för självmord hos äldre.

1 Yrkande 2 hänvisat till UbU.

Motivering

Suicid är ett folkhälsoproblem som skördar nästan 1 500 liv varje år i Sverige. Västsvenska nätverket för suicidprevention är ett av sex olika nätverk som finns under det nationella centret Nasp (Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa). Nätverket ger råd och hjälp samt är en kunskapsbas för allmänheten och professionen om suicidalitet. En annan uppgift för nätverket är också att göra framforskade metoder och resultat tillgängliga för allmänheten.

Regeringen har uttalat en nollvision inom området suicid. I detta arbete vore en satsning på en utbildning om psykisk livräddning ett viktigt verktyg. Folkbildningssatsningar och upplysning är några exempel, vilket bör komma regeringen till känna. Regeringens positiva inställning till folkbildning bör tillvaratas.

Det är av stor vikt att ta tag i och uppmärksamma mobbning i skolan. Alla skolor har ansvar för att ha en mobbningsplan, en plan för att förhindra och stoppa mobbning. Genom detta arbete kan förmodligen ett antal självmord förhindras.

Margda Waern, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet, beskriver bland annat en ökning av självmord med stigande ålder där den dominerande riskfaktorn är depression. Självmordsrisken är ökad för ensamstående, i synnerhet hos män. Waern betonar känslan av sammanhang som en viktig skyddsfaktor.

Det är angeläget att erbjuda attraktiva aktiviteter för att minska äldres depressioner, ensamhet och isolering. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 3 oktober 2013

Anita Brodén (FP)

Christer Nylander (FP)

Christer Winbäck (FP)

Yrkanden (3)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av folkbildningssatsningar och upplysning kring psykisk livräddning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att förhindra mobbning och därmed minska risken för suicid.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:UbU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riskfaktorer för självmord hos äldre.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.